Vrtnarija in drevesnica Rajski vrt       
Tržaška cesta 330
1000 Ljubljana

E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
T. vrtnarija: 051 360 040, 051 360 041       
T. urejanje vrtov: 051 360 041

ODPIRALNI ČAS:
ponedeljek - petek: 8.00 - 17.00
sobota: 8.00 - 17.00
nedelja: zaprto

 

 

Koristni organizmi

Kako in katere koristne organizme ohraniti v vrtu.

Trudimo se ohraniti koristne organizme, ki omejujejo čezmeren pojav škodljivcev. Proti boleznim in škodljivcem se borimo na kar se da naraven način.

Glavne vrste teh organizmov so polonice, muhe trepetavke, tenčarice in najezdniki.

Pikapolonice in njihove ličinke so naravni sovražniki pršic in tako lahko popolnoma uničijo njihov napad. Muhe trepetavke so za čebelami najpomembnejše opraševalke rastlin, ličinke tenčičarice lahko v času svojega razvoja pokončajo od 200 do 500 listnih uši, prehranjujejo pa se tudi z resarji, ščitkarji, listnimi zavrtači, bolšicami, gosenicami ter ličinkami hroščev. Najezdniki ležejo jajčeca v škodljivega gostitelja. Paziti je torej potrebno, da teh organizmov pomotoma ne uničimo. Koristne živali na vrtu so prav tako ptice, ježi, krti, krastače in kačji pastirji.

Koristni organizmi        koristniorganizmi      Ličinka Tenčičarice       
Ličinka pikapolonice Muha trepetavka Ličinka tenčičarice Najezdnik

 

Če želimo te organizme privabiti v vrt je potrebna takšna zasnova vrta, ki vključuje medonosne rastline, raznolike žive meje, uporabo organskih gnojil in čim manjšo uporabo fitofarmacevtskih sredstev. Proti kaparju, pršicam in različnim listnim ušem se zelo uspešno zavarujemo z oljnimi pripravki. Med agrotehničnimi ukrepi upoštevamo izbor odpornih sort, pozorni smo na pravilno vzgojo, obdelavo in prehrano (gnojenje). 

Del rešitve je lahko tudi gradnja tako imenovanega »hotela« za žuželke. Zelo zanimiva in poučna rešitev, ki je hkrati lahko tudi okras vrta.
Zakaj? Zaradi poseganja ljudi v naravo imajo žuželke na voljo vse manj varnih zavetij. Poleg tega dobimo možnost za v pogled v pisani svet žuželk in dobimo dober občutek, da smo naredili nekaj dobrega za naravo. »Hotel za žuželke« oz. žuželčnik, kjer prebivajo koristne žuželke, ki uničijo veliko število »škodljivih« organizmov in poskrbijo za naravno ravnotežje v vrtu.

Gradnje žuželčnika se lahko lotimo sami, najprimernejši čas je mesec marec, saj tako upoštevamo življenjski ritem žuželk. Postavimo ga v bližino medonosnih rastlin, na višino 1,5 do 2 m od tal. 

 Žuželčnik

Pa veselo na delo. 

 

 

 

 

NA VRH